HomeVerhalenZuidbroek

Dijkdoorbraak Tussenklappenpolder

Op 28 oktober 1998 zijn de foto’s gemaakt van het hoge water in het Winschoterdiep. Door de hoge waterstand overal, kon het water niet meer weggesluisd worden. Er kwam eerder wat binnen dan dat er weg ging. Bij Winschoten stond de dijk langs het Winschoterdiep op springen, waarachter een woonwijk. De bevolking was al gewaarschuwd en velen hadden huisraad en voedsel op de bovenverdieping gezet. Het ergens doorbreken van de dijk was niet zo maar iets. Er werd zo lang mogelijk gewacht of de omstandigheden van weer en wind veranderden zodat het zich zelf kon oplossen. Wel degelijk werd gekeken waar dit het beste kon gebeuren als het dan toch moest. De keuze viel, naast de Harener polder, ook op de Tussenklappenpolder in Zuidbroek. Voorzorgsmaatregelen werden genomen. Zandhopen werden om de gaslocatie en om de boerderij gelegd in de hoop dat het water daar achter zou blijven en minder schade aan zou richten. De koeien werden op Kerkstraat 59 ondergebracht.
Op 29 oktober viel de moeilijke beslissing. De dijk moest door. Water kolkte de polder in en maakte hier een diep gat. Met het water kwam ook het zand van de dijk mee en overspoelde land en wegen. De duiker onder het spoor begaf het en spoelde mee. De zanddijken rondom de gaslocatie en de boerderij hielden niets tegen. De huizen aan de Dokstraat werden door het water in hun tuinen verrast en militairen werden ingezet om daar met zandzakken het water tegen te houden. Zodat het water niet aan de huizen zou komen mocht het nog verder stijgen. Alles in de polder stond onder water. De weg van Zuidbroek naar Muntendam, de Tussenklappen, was al geruime tijd gesloten. Eerst voor zwaar verkeer, later voor alles.  Dit omdat de weg ook tegelijkertijd een dijk is en geen kracht meer kon verdragen. Verzadigd. De schade aan landerijen, gaslocatie, spoor en boerderij was enorm. Onverwacht veel. Men nam het besluit dat dit nooit meer mocht gebeuren. Op andere plekken moesten noodvoorzieningen worden aangelegd, waar het minder kwaad kon.
Zandwallen aanbrengen
Zandwallen aanbrengen
Hoog water in het Winschoterdiep
Hoog water in het Winschoterdiep
Hoog water in het Winschoterdiep
Hoog water in de jachthaven
Hoog water Tussenklappenpolder, de dijk is doorgebroken
Hoog water Tussenklappenpolder, de dijk is doorgebroken
Hoog water Tussenklappenpolder, de dijk is doorgebroken
Hoog water, zanddijken maken heeft niets geholpen
Hoog Water Militairen Helpen In De Dokstraat
Hoog Water Militairen Helpen In De Dokstraat
De Kolk
Zand op de Legeweg
Zand op het land