HomeLezingen

‘Hout door de geschiedenis heen’

3 november 2015, lezig door de heer Harry Aalberts  

Hout door de geschiedenis heen

Een ongewoon onderwerp voor de Historische Kring? En dat is het ook. Maar eigenlijk ook weer passend. Want wie weer verder denkt weet dat hout al vanaf de begintijd een rol heeft gespeeld in het bestaan. Dhr. Aalberts nam ons mee in de geschiedenis van hout in relatie tot de woningbouw. Zoals hij dat placht te noemen ‘het tweede leven van het hout’. Gaandeweg de causerie werd het accent verlegd naar ‘de menselijke maat’ en hoe deze maakt dat wij ons comfortabel voelen in onze woningen en dit op zijn beurt weer terug te voeren is naar bijvoorbeeld gebruikelijke houtlengtes. Zaken waar je nooit bij stil hebt gestaan, ‘waarom draait een voordeur naar binnen’, werden belicht. Een lezing die een verrassend inzicht gaf in de ongeschreven ontwikkeling van de architectuur, dit alles in samenhang met ‘de menselijke maat’.

Dhr. Aalberts heeft een houtbewerking in Leermens en een grote historische belangstelling. Hij geeft educatieve lezingen waarin niet alleen het product hout een rol speelt, maar ook de betekenis van hout voor de mens en de rol van hout in de architectuur van vroeger en nu.

Wie rondloopt bij Aalberts wordt getroffen door de prachtige werkstukken, de spitsvondige ideeën, de structuur van hout en de verhalen van dhr. Aalberts.