HomeStolpersteine

Project Stolpesteine

De commissie “Stolpersteine” komt maandelijks bij elkaar. De gedenksteen heeft zijn naam Stolperstein te danken aan de Duitse kunstenaar Günther Demnig. Hij produceert, grafeert en plaatst de messing stenen ter nagedachtenis aan de weggevoerde Joodse inwoners. Hij voorziet daarmee heel Europa van deze gedenkstenen. Zo ook kwam het initiatief voor de dorpen Noord- en Zuidbroek en Meeden. In totaal zouden hier 27 stenen geplaatst moeten worden. In Noord- en Zuidbroek, want in Meeden waren de Joodse bewoners eind 19e Eeuw al weggetrokken. Na het initiatief komt het geld. Vele vrije giften en adopties verder deelt de commissie mee, dat voor 23 stenen de financiën rond zijn. Tegen de verwachting in zijn de meeste stenen geadopteerd. Dit aantal is genoeg om alvast contact op te nemen met de kunstenaar. Er is een wachtlijst van driekwart jaar. Voor de laatste Stolpersteine vragen we nog medewerking. Instanties zijn aangeschreven voor een donatie of subsidie. 

Naast geld voor stenen zijn we op zoek naar school-, klasse-, dorpsfeest-, en familiefoto’s waarop de Joodse dorpsgenoten, liefst voorzien van een verhaal. Zodat iedere Joodse persoon, die een Stolperstein krijgt ook een gezicht en een verhaal krijgt. Zij zullen op onze website te vinden zijn.  

De Historische Kring Menterwolde is de volgende personen, instanties en bedrijven erkentelijk voor hun bijdrage in de realisatie van het project Stolpersteine:
 
(Stand per 05-04-2016)               

Wij mochten donatie’s ontvangen van:

Dhr. T.J.A. Bos
Mw. J. Ellerbroek
Dhr. F. Otterpoor
Dhr. W. Haan
Mw. M. L. Ippenburg-Wildenbos
Dhr. E. ten Wolde
M.F.C. Noordsuythoeve
Stichting DAR Noordbroek
Subsidie Stichting Noordbroek
Stichting Groene Kruis

en er werden één of meerdere Stolpersteine geadopteerd door:

Greetje en Tineke Lenting
Herman en Janneke Blaauw
Siemon K. Buurke
Kinderen Hassing
Nick Kieft
Robert Kieft
Wieko en Annie Smit
Okkie en Elise Smit
Fam. Van Wijk
Fam. Smant
Klussenbedrijf Klein Drenthe Zuidbroek
Bouwbedrijf Iden Noordbroek
VOF Slachterij Zuidbroek

Stolpersteine

De website van Gunter Demnig
Stolpersteine