HomeLezingen

“Het Engelse Kamp – Groningen 1914-1918”

21 oktober 2014, lezig door de heer Menno Wielinga 

De spreker van deze avond was Menno Wielinga, bekend van zijn in maart verschenen boek: “Het Engelse Kamp – Groningen 1914-1918

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste Wereldoorlog (de Grote Oorlog genoemd) begonnen is en die duurde tot 11 november 1918. De moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, was de directe aanleiding van de oorlog. Verschillende bondgenootschappen werden ingeroepen, zodat binnen een paar weken de grootmachten in oorlog waren. 
In het westfront vestigde zich een statische uitputtingsslag van een loopgravenoorlog.In oktober 1914 werden twee Engelse brigades van de Royal Navy ingezet als ondersteuning van de Belgische troepen toen het Duitse leger Antwerpen aanviel. De vestingstad bleek onhoudbaar en besloten werd tot de terugtocht. Het bevel voor de terugtocht werd te laat ontvangen waardoor ze ingesloten raakten.

Ze besloten de grens van het neutrale Nederland over te steken. Zo kwam de eerste  wereld oorlog naar Nederland. 1100 militairen werden ontwapend en op 11 oktober 1914 overgebracht naar een bewaakt kamp in Groningen.

In Groningen, omdat de troepen zover mogelijk van het oorlogstoneel moesten worden ondergebracht. Ze hebben zich gekooid gevoeld. Iedere zondag kon men in het kamp, tegen betaling, een kijkje nemen wat in de volksmond algauw “Het Engelse Kamp” werd genoemd”. 
Toch kwamen er hierdoor vele persoonlijke contacten tussen Engelsen en Groningers, soms uitmondend in huwelijken en in langjarige vriendschappen.