HomeLezingen

18 november 2014 – Kornelis ter Laan

18 november 2014, lezig door mevrouw Stip ter Laan 

Kornelis ter Laan werd in 1871 te Slochteren geboren. Zijn vader was een dagloner, maar slaagde erin een boerderij te kopen. Ruim kregen de Ter Laan’s het echter niet. Er waren twee zoons in het gezin. Maar vader Remco zag een toekomst in de landbouw voor zijn kinderen niet zitten en liet zijn kinderen leren.Kornelis ging naar de hbs in Sappemeer. Daarna volgde hij enige cursussen en begon als vervangend onderwijzer te Noordbroek.

Door zijn achtergrond raakte hij al op jonge leeftijd geïnteresseerd in het socialisme en werd lid van de Sociaal Democratische Bond. Later van de SDAP. In 1901 werd hij als lid van de Tweede Kamer gekozen, wat hij combineerde met hoofdonderwijzer te Delft. Tot 1937 bleef hij lid van de Tweede Kamer, waar hij wetsontwerpen indiende over de leerplicht en de staatsloterij. Ondertussen was hij nog gemeenteraadslid van Den Haag en vervulde hij het burgemeesterschap te Zaandam. Van 1911 tot 1946 was hij ook voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Algemeene Landsdrukkerij in Den Haag.

Ondanks dat hij al vroeg uit de provincie was weggegaan, interesseerde hem de Groningse taal en cultuur enorm. Naast zijn vele publicaties heeft hij ook Groningse boeken uitgegeven. O.a. Het nieuw Groninger Woordenboek. Die nog steeds als standaard geldt.

Mevr. Stip-ter Laan, kleindochter van Kornelis, heeft een levensoverzicht van haar grootvader gemaakt. Het leven dat begint in Slochteren en via Noordbroek, Sappemeer, Appingedam en Sluis in Delft terecht komt. Ondertussen Akten behalend, politiek bedrijvend en taalkundige werken publicerend. Over dit volle en rijke leven komt zij vertellen bij de Historische Kring Menterwolde.