HomeLezingen

“De hel van Jipsinghuizen”

7 mei 2014, lezig door de heer Cees Stolk 

In deze tijd van kruisiging, hemelvaart en wederopstanding, komt de Historische Kring Menterwolde met de hel. De Hel van Jipsinghuizen. De onderzoeker en schrijver van het gelijknamige boek, Cees Stolk, komt de voordracht geven.

In Jipsinghuizen staat een monument ter nagedachtenis aan de werkverschaffing in Westerwolde. Initiatiefnemer voor de werkverschaffing in de jaren twintig van de 20e eeuw was Jan Buiskool (burgemeester van achtereenvolgens Vlagtwedde en Delfzijl en rijksinspecteur van de werkverschaffing). De werkverschaffing werd georganiseerd door de in 1924 opgerichte NV Vereenigde Groninger Gemeenten, waar uiteindelijk 50 Groninger gemeenten lid van zijn geworden. In de periode van 1924-1939 werden de werklozen per tram naar Jipsinghuizen gebracht om in de omgeving van het dorp vele hectares heide te ontginnen. Ze overnachtten in barakkenkampen. De werklozen kregen een laag salaris, het werk was zwaar en voor velen zeer ongewoon.

Cees Stolk, ook bekend van zijn RTV-Noord programma “Strunen met Stolk”,  vertelt over hoe het er dagelijks aan toe ging in de barakken en op het veld. De werkomstandigheden, de voeding en de ontspanningsmogelijkheden van de arbeiders. Hoe anders ging men toen, in die crisis, om met werklozen, dan in deze tijd van weer een crisis met een record aan werklozen?

Beslist geen hemel op aarde en daarom de moeite waard om te komen luisteren.