HomeLezingen

“Stormvloed”

23 september 2013, lezig door Ynskje Penning 

Ynskje Penning, beeldhouwster, maar ook schrijfster van historische romans in samenwerking met de Universiteit Groningen, komt bij de Historische Kring vertellen. Zij schreef o.a. het boek “Stormvloed”, tevens de titel van deze lezing, waarin het gaat over twee eeuwenoude, teruggevonden dagboeken van Almoed van Munster. Hierin beschrijft Almoed haar strijd tegen haar stiefvader, Johan de Mepsche. Hij wil haar uithuwelijken. Zij kiest voor Sebo de Bastaard, die ze tijdens een toernooi op de Fraeylemaborg heeft ontmoet. Ze vluchten naar het eiland Bosch, waar ze veilig zijn voor de brute De Mepsche. Maar de grillen van de natuur moeten ze wel voor lief nemen. En angstig beschrijft Almoed de stormvloed op 1 november 1570. Hoe het raast en tiert om hun blokhut.
Het is niet precies na te gaan wanneer het eiland Bosch in de golven is verdwenen. Maar zoals dat in de Waddenzee gaat, is het voortdurend aan veranderingen onderhevig geweest. De stormvloeden van 1570 en 1717 hebben grote schade aangericht. En wellicht heeft de laatste de genadeklap gegeven. Het eiland is in het bezit geweest van steeds andere eigenaren; het klooster van Aduard, de familie Lewe, Karel V, Filips II en de Staten van Stad en Lande. Men liet er een strandvoogd wonen, die de aangespoelde vondsten tegen vindersloon moest afstaan aan deze eigenaren. Heel alleen moet hij een zwaar bestaan hebben gehad op het eiland. Vanwege natuurlijke omstandigheden, maar ook om het verweer tegen de vele kapers en piraten, die de Waddenzee onveilig maakten.