HomeLezingen

” Middeleeuws cultuurlandschap van Noordbroek”

12 februari 2013, lezig door Annelies Vermue 

Op 12 februari 2013 staat een lezing gepland gegeven door Annelies Vermue. Zij komt uit Noordbroek en heeft voor haar studie geschiedenis een afstudeerproject gekozen wat betrekking heeft op haar omgeving. “Het middeleeuwse cultuurlandschap van Noordbroek”.Het project is afgerond en we zijn er trots op dat Annelies bij ons haar verhaal wil vertellen.
De ontwikkelingen door de eeuwen heen van het landschap hebben niet speciaal betrekking op Noordbroek. Ze kunnen gezien worden als de ontwikkelingen rond de dorpen van Menterwolde.
In een periode van duizenden jaren voor Christus zijn er in de lagere delen van Nederland uitgestrekte veengebieden ontstaan. Ook het gebied rondom de noord-zuid georiënteerde zandrug waarop de dorpen Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam zijn gelegen, was bedekt met een dik pakket hoogveen. Toen rond 1000 na Chr. de eerste permanente bewoners zich in dit gebied gingen vestigen, legden ze hun akkers aan in het ongerepte veengebied. Dit gebeurde volgens een bepaalde ontginningstechniek. Na de uitbraak van de Eems in 1509, waarbij de Dollard ontstond, bleven de akkers ten oosten van de zandrug van Noordbroek achter met wel één meter Dollardklei. Er was dus een nieuw (klei)landschap ontstaan, maar konden de boeren hun oude akkers nog wel terug vinden en weer in gebruik nemen? Of werd het landschap compleet opnieuw verkaveld? En door wie gebeurde dit? Kwamen er kleikolonisten uit andere gebieden af op deze nieuwe, vruchtbare landerijen?
Interessante vragen betreffende een patchwork van landerijen, die is blijven bestaan tot aan de ruilverkaveling in de 70er jaren van de vorige eeuw.