HomeZomerreis 2023

Historische Kring Menterwolde op excursie naar de Noord-Oosthoek

Op 30 September bezochten 26 leden van de HKM de  Noord-Oosthoek van de provincie.
Als eerste werd het gemaal De Hoogte in Nieuwolda bezocht. Dit stoomgemaal werd gebouwd in 1889 door architect P.G. Cremer, o.a. bekend als architect van de strokartonfabriek De Toekomst en het gemaal Cremer in Termunterzijl. Hierdoor werd het mogelijk om 610 hectare grond te bemalen. Sinds 1986 heeft het gemaal een Brons dieselmotor en heeft het gebouw nu een museale functie.
In de meidagen van 1940 vonden er gevechten plaats bij de brug over het Termunterzijldiep in het dorp. Wieko Smit gaf een toelichting over het verloop hiervan.
De tocht ging verder naar de Punt van Reide, de landtong in de Dollard gevormd in de een na laatste ijstijd, zo’n 100.000 jaar geleden. Ook hier aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. De informatiepanelen in de bunkers van batterij  Fiemel geven een goed beeld van de strijd die hier is geleverd.
De lunch was op de wierde van Weiwerd, het dorp dat in eind vorige eeuw definitief moest wijken voor de oprukkende industrie.  Door de stichting Behoud Weiwerd is de wierde weer bestraat en zijn heggen geplant zodat de oorspronkelijke percelen weer zichtbaar zijn.
De eindbestemming was het MuseAquarium in Delfzijl waar o.a. het bij Heveskesklooster ontdekte hunebed te zien is en de rijke historie van de maritieme Delfzijl breed aan bod komt.
Al met al weer een leerzame en vooral ook gezellige excursie.
Onder een stralende zon
Lunchen in Weiwerd
Delfzijl als havenplaats werd in oorlogstijd niet gespaard
Een van de prachtige miniatuur exemplaren in het museum