ActiviteitenHomeLezingen

Succesvolle lezing door historicus Nick Kieft

Een volle MFC de Noordsuythoeve in Noordbroek kon ademloos meegenieten van een reis door de tijd en werden meegenomen in het verhaal hoe de Wolden bewoond raakten.

Rond duizend jaar geleden trokken groepen mensen van het kwelderland langs de kust via riviertjes als de Fivel de Wolden binnen. De Wolden waren een uitgestrekt hoogveengebied met heide en verspreide groepjes berken, elzen en wilgen. Waar kwamen deze kolonisten vandaan? Waarom vond deze trek naar het binnenland juist toen plaats? Hoe werd dit proces geleid?

Op deze vragen probeert historicus Nick Kieft een antwoord te vinden. In zijn verhaal wordt stil gestaan bij de sociale verhoudingen in de samenleving. De rol van de kerk en van de hoofdelingen, die later de stand van de jonkers zouden vormen, blijken van grote betekenis geweest te zijn.

Aan het eind kon voorzitter Janneke Blaauw mededelen dat Nick Kieft momenteel schrijft aan een boek over Stootshorn, zodra deze gereed is (de planning is 2023) dan zal hij wederom welkom zijn voor een lezing bij de Historische Kring Menterwolde.