ActiviteitenHome

HET IS ZOVER

Na jaren van voorbereiding is het boek van de Historische Kring Menterwolde
“Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog” Meeden, Noordbroek en Zuidbroek” af.
Heel veel interviews, literatuur- en archiefonderzoek en vele uren redactieoverleg hebben
geresulteerd in een boekwerk van 448 pagina’s met verhalen en unieke foto’s die
een beeld schetsen van hoe de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen is beleefd.
 
Op zondag 27 september is er in de kerk van Noordbroek een kleine expositie ingericht met foto’s en materialen uit de bezettingsjaren uit deze toenmalige gemeenten.
De kerk is open van 11.00 – 17.00 uur en is de HKM aanwezig om boeken te verkopen.
De  winkelprijs is € 25,00 (graag contant voldoen, er kan niet gepind worden).
Foto: privé bezit.