HomeLezingen

Lezing: “Vrijheid, gelijkheid, broederschap”. Menterwolde in de Franse tijd.

Spreker: historicus drs. Jochem Abbes uit Bourtange

In 1795 trok het Franse revolutionaire leger over de bevroren rivieren ons land binnen en stortte de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ineen. In februari bereikten de Fransen Groningen en ook in de Menterwolder dorpen werden de gevolgen van de ‘omwenteling’ al snel duidelijk. Na de jarenlange strubbelingen tussen de Patriotten en de Orangisten trokken de eersten – die sympathiseerden met de Franse Revolutie – nu aan het langste eind. Het oude bestuur, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau ging op de schop en Zuidbroek verloor haar eeuwenoude positie als zetel van het Gericht van het Wold-Oldambt. In de 19 jaar onder de Bataafse Republiek (1795), Het Koninkrijk Holland (1806) en het Franse Keizerrijk (1810) kreeg de bevolking te maken met nieuwe belastingen, inkwartieringen, conscriptie (militaire dienstplicht) en economisch zware tijden. Toch werden er na Napoleons nederlaag bij Waterloo in 1815 in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden vele wetten overgenomen. Denk aan de Code Napoleon, de modernisering van de rechtspraak, de burgerlijke stand, de eerste gemeenten, rechts rijden enzovoorts. Historicus Jochem Abbes heeft een beeld geschetst van de Franse tijd in Menterwolde, waarbij ook een kort bezoek aan de Petruskerk zal werd gebracht vanwege de nog aanwezige drostenbank. Zeer interessante lezing waarbij het aanwezige publiek ademloos zat te luisteren. 

 

foto: oude schoolplaat getekend door  J.H.Isings