HomeLezingen

Lezing Willem Foorthuis: ” ‘ t was niks, ‘t is niks en zal ook wel niks worden”

Zeer geslaagde lezing door Willem Foorthuis, hij heeft tijdens deze lezing het beeld dat heerst over de Veenkoloniën van:
” ‘ T was niks, ‘t is niks en zal ook wel niks worden”, proberen te weerleggen.
Hij is zelf opgegroeid in de Veenkoloniën, werd geïnspireerd door zijn leermeester Harm v.d. Veen op de leraren opleiding.

Willem heeft aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt dat onze regio in ‘t verleden en heden helemaal niet een achtergebleven gebied was en is.
Voorbeeld: De Veenkoloniën het eerste industriegebied van Nederland.
Veel van ons verleden is voor de inwoners onbekend en daardoor wordt er gemakkelijk afstand van gedaan (demping van wijken en kanalen, slopen van borgen).
In de Pekela’s wil de politiek nu een tiental bruggen slopen. Ooit waren er 150 bruggen in beide plaatsen daar is straks nog 10 % van over.
Men kan zich de vraag stellen wat een boost de regio had gekregen als de regering geld van de aardgasbaten had gestoken in de Hanzelijn i.p.v. in de Betuwelijn.
Wij moeten weer trots worden op onze regio en ons verleden, want daar is alle reden voor.

Ruim 60 personen waren aanwezig op deze boeiende lezing en kijken nu met een totaal ander beeld naar onze prachtige omgeving.

 

Martinus Schoockius