HomeLezingenNoordbroek

Lezing: Een kapitein uit Noordbroek

In de florissantste tijd van de scheepvaart, waarin de helft van de Nederlandse koopvaardij uit de provincie Groningen kwam en overal langs de kanalen scheepswerven verrezen, woonde er in Noordbroek een kapitein. Vaak thuis was hij niet. Met zijn schoener “Dankbaarheid” voer hij naar de bekende handelshavens tussen Hamburg en Brazilië.

Hoe het rond 1860 in de havens ging kunt u in deze lezing horen, want achterkleinkind Janneke Kuipers heeft in haar familie-archief nog alles van deze kapitein. Rekeningen, brieven en het logboek.

We kunnen vinden hoe het in die tijd was met bemanning, wat ze als foerage meenamen, ziektes en huismiddeltjes. Hoe de commercie handig insprong op de handel over zee. De contacten met thuis, schipbreukelingen, storm op zee, averij en het ergste wat men kon overkomen; overlijden in den vreemde.

Janneke Blaauw en Janneke Kuipers zijn samen in het archief gedoken en verzorgden een lezing met veel beeldmateriaal en lieten het korte leven van deze kapitein beleven. De lezing was verrijkt met enkele oude ansichtkaarten van Noordbroek, ook uit het archief, en foto’s genomen door de kleinzoon van de man in 1918.

In een vitrinekast kon me het logboek, pijpenkop en documenten bewonderen.