HomeZuidbroek

Paaswandeling 2022

Veertien dagen geleden kwam het bestuur tot het besluit om de eerder geplande wandeling doorgang kon vinden. Op die vergadering raakten 3 bestuursleden echter besmet met het coronavirus. Vrijdag bleek nummer 4 ook besmet. Tweede paasdag haakte Nummer 5 ook af. De kleinkinderen waar zij oppaste gedurende enige tijd vertoonden ook alle tekenen van een coronabesmetting. Drie waren intussen hersteld en zo kon met de wandeling toch doorgang vinden. Jan Dijk en ik hadden deze wandeling voorbereid en zouden samen de groep rondleiden. Dat ging dus niet door.

Om kwart voor twee arriveerden de eerste deelnemers. Dhr. v.d. Poel geeft uitleg over de toren bij de protestantse kerk in Zuidbroek. De aanwezige cellen en het uurwerk wordt bekeken. Om twee uur begint ondergetekende met een rondje om de kerk. Gewezen wordt op het graf van Sake Antonides die in dienst van de prinses Irenebrigade om het leven kwam in november 1944 in Zeeland. Verder is er o.a. stilgestaan bij het feit dat hier de verzetsstrijder Jan Emmens begraven lag, bij wiens graf de eerste 4 mei herdenkingen plaats vonden.

Schuin tegenover het kerkhof stond vroeg de herberg/rechthuis Vanaf 1809 werd hier recht gesproken. Daarvoor gebeurde dat in de kerk.

De stoet van de ongeveer 50 belangstellenden gaan de Heiligelaan in. Er wordt stil gestaan bij o.a. de Koepel, Leo Steenhuisoord, een serie bejaardenwoningen gebouwd begin vijftigerjaren. Ook de voorgeschiedenis van het voetbalveld, dat gedeeltelijk hoorde bij het landgoed Vredenburg.

Daarna gaan we Uiterburen op. Gememoreerd worden het tolhek dat hier stond, het steenhuis van de Gockinga’s en de synagoge. Omdat van veel dingen die de revue passeren geen tastbare overblijfselen meer aanwezig zijn, gaan de meegebrachte foto’s van het van hand tot hand.

Bij de synagoge slaan we links af en net voor de oude spoorlijn trakteert Maria de wandelaars op koffie/thee met wat te knabbelen. Het gezelschap strijkt neer op de ‘s morgens aangevoerde biertafels met banken. Het is er reuze gezellig en het goede weer helpt ook mee.

Na ruim een half uur vervolgen we de weg over de voormalige spoorlijn. Aangekomen bij het Haltepad wordt iets vertelt over de geschiedenis van de Nolsspoorlijn en de bewoners van het Haltepad.

De weg terug gaat langs het Siemenspark, het voormalige zwembad. Op de Kerkstraat terug gaat een foto rond van de boerderij die op de plaats stond waar nu de Aldi is gevestigd.

In de kerk vertelt dhr. v.d. Poel nog iets over de kerk. Maria trakteert vervolgens op fladderak (oud citroenbrandewijn drankje). Alle aanwezigen zijn erg te spreken over het gebodene deze middag.

De banken worden vervolgens terug gebracht als ook de branders, glazen, flessen en overgebleven lekkernijen.

Om zes uur is alles achter de rug. We kunnen terug zien op een succesvol verlopen excursie, mede door de goede voorbereiding en het improvisatie vermogen van het bestuur.

tekst: Wieko Smit
foto’s: Maria Visser