HomeZomerrreis 2021

Terugblik op ons zomerreisje.

Op 3 september was het dan zo ver. Na een gedwongen stopzetting van onze activiteiten mocht de HKM weer iets organiseren. Het aantal deelnemers aan de zomerreis was nog niet vrij. De plaatsen/museum die we wilden bezoeken had het aantal deelnemers op maximaal 40 gesteld.

De eerste stop was in Wedde bij de borg. De borg zelf is niet zo maar te bezichtigen, want het is thans een restaurant en een kinderhotel. Binnen is van oude dingen weinig te zien en dus voor onze leden weinig interessant.

Ondergetekende hield een korte toespraak over de ontstaansgeschiedenis van de borg en vatte 650 jaar geschiedenis samen in 15 minuten.

De volgende stop was in Veele. Bij onze voorbereiding waren Jan Dijk en ik op 12 april getuige van het hijsen van de vlaggen bij het monumentje daar ter plaatse voor de gesneuvelde belgische para’s 12 april 1945. Na overleg met de dorpsvereniging besloten we Veele op onze zomerreis aan te doen.

De heer Kuiper van de dorpsvereniging Veele vertelde over de strijd in Veele waarbij 14 mensen het leven lieten en 17 huizen door brand werden beschadigd/verwoest.  Wij dronken onderwijl koffie en aten de lekkere cake of boterkoek.

De volgende stop was bij Barak de Beetse nabij Sellingen. Hier verbleven in de crisisjaren werklozen om land te ontginnen. In Westerwolde was toen nog veel woeste grond. In 1941 werden er joodse mannen heen gestuurd voor hetzelfde werk. Op 3 oktober 1941 werden ze opgehaald en naar Westerbork gebracht. Vervolgens verbleven er NSB’ers.

Hier werd geluncht en werden we in 2 groepen rondgeleid.

Daarna werd ook in 2 groepen de kerk in Sellingen bekeken. De ene groep keek binnen en kreeg uitleg van een lid van het kerkgenootschap terwijl de andere groep door Henk Pol, afgewisseld door Nick Kieft werden bijgepraat over de bijzonderheden van het kerkgebouw en de omgeving.

Ook in het klooster van Ter Apel werden we in twee groepen rondgeleid door twee gidsen. Veel bijzonderheden die je als toeschouwer alleen niet zou opmerken werd door de gidsen op gewezen. De tijd was echter te kort om alles te kunnen zien.

In de jachthaven troffen de groepen elkaar weer voor de nazit. Het was een gezellige dag met veel wetenswaardigheden en zomers weer.

tekst Wieko Smit.

foto’s Maria Visser