ActiviteitenHomeLezingen

Lezing Wim Rozema, Jodentransporten

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Velen zijn hiermee bezig met de laatste kans
om nog gegevens te werven en misschien iets bijzonders tegen te komen. Gemeentelijke archieven
hebben het druk door aanvragen en snuffelbezoekers. Eén ervan heeft een facebookpagina geopend
waar mensen hun eigen foto’s of filmpjes op kunnen zetten. Er komen interessante dingen langs. Het
oorlogsmuseum Middelstum kreeg ook bijzondere artikelen, waaronder een fotoalbum van een Duitse
militair, geschonken door de zoon aan dit Nederlandse museum. Gemeentes, oologsmusea, ouderen die
de schoenendoos van hun ouders eens nakijken en bedenken wat ze er mee moeten en historische
verenigingen. Er is reuring in Nederland.

Lezing door Wim Rozema. Ook de Historische Kring Menterwolde doet hier aan mee. Heel 2020 staat
in het teken van de 75 jaar vrijheid. Voor de eerste lezing dit jaar hebben we een plaatsgenoot gevraagd.
Tijdens het 50-jarige bevrijdingsfeest was hij docent geschiedenis op de MAVO te Zuidbroek. Hij maakte
een Tweede-Wereld-Oorlog-project om met de leerlingen te gaan doen. Voorwerpen mochten mee naar
school genomen worden die men kon bezichtigen. Een boek met documenten en verhalen werd
gemaakt. Als slot van dit project werd een kunstenares gevraagd een kunstwerk te ontwerpen om bij het
spoor in Zuidbroek neer te zetten als herinneringsmonument. Ieder jaar gaat hij rond 4 en 5 mei met de
hoogste groepen van de basisschool te Noordbroek naar herinneringskamp Westerbork.
Wim Rozema deed nog meer. Hij verdiepte zich in het Jodentransport van Westerbork naar het Oosten
van Europa, waar de zogenaamde werkkampen waren en waar de Joden eens hun handen uit de
mouwen moesten steken. Dat dit niet waar was, werd door de oorlogsjaren heen, langzaamaan duidelijk.
Het onvoorstelbare gebeurde gewoon.

Wim Rozema komt bij de Historische Kring Menterwolde vertellen over deze Jodentransporten. De
mogelijk is er om die avond langs het spoor naar hem te luisteren, waar zo af en toe hoorbaar een trein
langs gaat. Want de Jodentreinen kwamen langs Zuidbroek. Bleven er om welke reden dan ook
stilstaan. Bewoners konden de mensen in de wagons horen en zagen daarna briefjes langs het spoor
liggen, die op de bus gedaan moesten worden. Westerbork, het traject langs stations, verhalen van
overlevenden, de briefjes en dagboekfragmenten komen aan de orde. Een indrukwekkende lezing.

Op 25 februari 2020 bent u om 20.00 uur welkom in het Museumcafé van het Noord Nederlands
Trein en Tram Museum. Niet-leden betalen het kleine bedrag van € 4,–. Consumpties zijn voor ieders
eigen rekening.

Afbeelding van SOCB via Pixabay