AlgemeenHomeLezingen

Het ontstaan van het Wierdenland.

In de vroege 19e Eeuw dacht men nog dat het Noorden van Nederland van nature heuvelachtig was. Maar
door de schep in de grond te steken, kwam men er achter dat deze zogenaamde wierden of terpen door
mensenhanden waren gemaakt. Afgravingen hebben veel wierden verloren laten gaan, maar hebben
daarnaast ook veel vondsten opgeleverd waardoor we nu veel weten over de eerste bewoners.
600 voor Chr. kwamen deze naar de kweldergebieden in het uiterste Noorden van Nederland. Om het
steeds weer onderlopen van hun woonplek te voorkomen werden deze opgehoogd. En zo ontstonden de
wierden of terpen. Na de Wierden begon men met het aanleggen van dijken en konden de mensen ook
naar het achterland vertrekken, naar de wolden (wouden) en de broeken (moerassen). Waar ze ook weer
werden verrast door het water; stormvloeden en het overstromen van de Dollard.

Egge Knol kwam bij de Historische Kring Menterwolde vertellen over het ontstaan van het Wierdenland
en hoe het de basis is geweest voor de ontwikkeling in Menterwolde, ons huidige woongebied.
Dhr. Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst in het Groninger Museum. Hij is
werkzaam bij verschillende musea en houdt lezingen over uiteenlopende onderwerpen, die alle te maken
hebben met Stad en de provincie Groningen. Bij regelmaat is hij te zien voor RTV Noord, als hij een
voorwerp of schilderij uitlegt of bespreekt.