Algemene InfoHome

Informatie over Historische Kring Menterwolde

De vereniging Historische Kring Menterwolde

De Historische Kring Menterwolde is in 1998 opgericht en heeft ruim tweehonderd leden.
Het doel van de Historische Kring Menterwolde is:
‘Het wekken van belangstelling voor het onderzoeken en/of bestuderen van de geschiedenis in het grondgebied van de gemeente Menterwolde en het bewaren en beschermen van het historisch erfgoed’.

Activiteiten van de vereniging

Als vereniging organiseren wij ongeveer 5 lezingen per jaar. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Tijdens elke lezing wordt een aan onze regio gerelateerd historisch aspect behandeld. De lezingen vinden afwisselend plaats in één van de dorpen binnen onze gemeente. In juni organiseren wij elk jaar een excursie buiten ons eigen gebied, dit weer gekoppeld aan een thema. Daarnaast geven wij twee keer per jaar ons tijdschrift ‘HKM-bulletin’ uit.
Een aantal artikelen uit voorgaande jaren zijn gebundeld in het boek “Koperen Verhalen”, uitgegeven ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van onze vereniging.

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten, kijk in de Agenda op deze site voor onze geplande bijeenkomsten en activiteiten, of onder het kopje ‘lezingen’, waarin u een samenvatting van voorgaande lezingen, onder het menu activiteiten leest u iets over onze excursies en derde kerstdagwandelingen.

In het menu foto’s treft u per dorp oude foto’s en ansichtkaarten aan. Bent u in het bezit van foto’s die u graag geplaatst wil zien, dan willen wij deze uiteraard graag plaatsen. Neem daarvoor contact op met webmaster@historischekring-menterwolde.nl.

Lidmaatschap en contactgegevens van de vereniging

U wilt één van onze activiteiten bezoeken, ons bulletin ontvangen, u heeft historische informatie die u met ons wilt delen of u wilt lid worden, neem dan contact op met onze secretaris. Als lid ontvangt u ons bulletin en zijn de lezingen gratis toegankelijk. Om de lidmaatschapskosten laag te houden wordt voor excursies aan de deelnemers een bijdrage in de kosten gevraagd. De kosten voor het lidmaatschap bedraagt € 14,– per jaar; gezinslidmaatschap € 21,– per jaar.