Algemene InfoHome

Tijdschrift

Het tijdschrift van de Historische Kring Menterwolde verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Voor het juninummer van 2019 kan kopij worden aangeleverd tot 27 mei 2019. U kunt dit zenden naar jzwaneveld@ziggo.nl

Het tijdschrift is exclusief voor onze leden. Mocht u toch graag eens een exemplaar willen inzien, dit is mogelijk, neem daarvoor contact op met webmaster@historischekring-menterwolde.nl

De redactie wordt gevormd door Janneke Blaauw Meijer, Henk Pol, Wieko Smit en Rienus Zwaneveld